Referenser - Kommun

Solskydd till dagis Kometen - 2017

Flyttning av befintlig lekplats åt Mönsterås Bostäder - 2016

Ny rutschkana till Mönsterås Bostäder - 2016

Nät och grind till Mönsterås Bostäder - 2016

Nät och grindar till Fritids i Mönsterås Kommun - 2017

Nät, grind och l-stöd till Arena Oskarshamn - 2017